Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

«Особливості оренди земельної ділянки»

11 вересня 2017

Правове регулювання оренди земельних ділянок здійснюється відповідно до положень Закону України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.

Орендодавцями можуть бути власники земельних ділянок або органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених статтею 122  Земельного кодексу України (далі – Кодекс).

Громадяни та юридичні особи можуть набувати права оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за результатами аукціону, а у випадках, передбачених частиною другою статті 134 Кодексу, – за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених статтею 122 Кодексу, в порядку, передбаченому статтями 123, 124 Кодексу та земельних ділянок, що перебувають у приватній  власності, – за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.

Договір оренди землі укладається у письмовій формі і за бажанням однієї із сторін може бути посвідчений нотаріально.

До договору оренди обов’язково включаються такі істотні умови:

- об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки);

- строк дії договору оренди;

- орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату.

Типова форма договоруоренди землі затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2004 року № 220.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умови.

У разі якщо договором оренди землі передбачено здійснення заходів, спрямованих на охорону та поліпшення земельної ділянки, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

Окрім того, договір оренди може передбачати надання в оренду декількох земельних ділянок, що перебувають у власності одного орендодавця (одного органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування).

Строк оренди земельної ділянки не може перевищувати 50 років. Разом з тим, при передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства, особистого селянського господарства строк дії договору оренди землі не може бути меншим як 7 років, а якщо для таких цілей передаються земельні ділянки меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, – меншим як 10 років.

Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди.

При цьому слід враховувати положення пункту 1 Указу Президента України від 2 лютого 2002 року № 92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», згідно з якою одним із пріоритетних завдань пореформеного розвитку аграрного сектора економіки визнано, зокрема, запровадження плати за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства їх вартості.

Особливості обчислення розміру річної  орендної плати щодо земель державної і комунальної власності визначаються Податковим кодексом України.

Змінаумов договору оренди землі здійснюється, як правило, за взаємною згодою сторін і, у разі недосягнення згоди, в судовому порядку.

Право оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Об'єкт за договором оренди землі вважається переданим орендодавцем орендареві з моменту державної реєстрації права оренди, якщо інше не встановлено законом.

© 2008-2017 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.