Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Що необхідно знати та які документи подавати при державній реєстрації об’єкта незавершеного будівництва

15 червня 2017

На сьогоднішній час, питання визначення об’єкта незавершеного будівництва та порядок державної реєстрації такого об’єкта залишається досить актуальним, так як законодавство чітко не вказує на момент, з якого даний об’єкт нерухомості визнається як незавершений та не встановлено який рівень будівельної готовності вважається прийнятним для державної реєстрації прав на зазначений об’єкт.

Під поняттям об’єкта незавершеного будівництва розуміється  об’єкт, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства. Дане поняття закріплено в Законі України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV (зі змінами та доповненнями).           

Об’єкт незавершеного будівництва має, притаманні йому, як загальні ознаки, до яких належать: тісний зв’язок із земельною ділянкою; неможливість переміщення об’єкта без його знецінення та зміни призначення; державна реєстрація ознаки, так і спеціальні ознаки, до яких відносяться:           

1) дотримання порядку створення – будівництво здійснюється на земельній ділянці, що зайнята відповідно до законодавства по встановленим нормам та проведено на підставі дозвільних документів, з дотриманням будівельних норм та правил;           

2) неможливість експлуатації об’єкта – визначає його правову природу та безпосередньо впливає на його правовий режим.           

Особа, яка здійснює будівництво зазначеного об’єкта має право звернутися до державного реєстратора для реєстрації права власності на нього, за відсутності можливості використовувати такий об’єкт за призначенням для якого він будувався.            Державний реєстратор, що здійснює державну реєстрацію об’єкта незавершеного будівництва вперше, відкриває новий розділ в Державному реєстрі прав з присвоєнням реєстраційного номера даному об’єкту та формує реєстраційну справу. Якщо речові права на об’єкт незавершеного будівництва зареєстровані у спеціальному розділі Державного реєстру прав, Державному реєстрі іпотек та Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, державний реєстратор переносить дані про речові права на таке майно до відповідного відкритого розділу.           

Зазначені норми прописані в пункті 20 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (зі змінами та доповненнями) (далі – Порядок).           

Якщо державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного будівництва проводиться на підставі рішення суду, то необхідно подати відповідні документи для здійснення такої реєстрації (пункт 68 Порядку). Ними є:           

- документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, за умови якщо в Державному реєстрі прав речові права на земельну ділянку ще не зареєстровані;           

- документ, що надає право на виконання будівельних робіт та відповідає нормам законодавства (не вимагається якщо реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів).  Державний реєстратор, відповідно до наданих йому відомостей про реєстраційний номер документа, перевіряє наявність такої реєстрації та відсутність суперечностей між відомостями, зазначеними в Реєстрі та заявленими правами;         

  - технічний паспорт на об’єкт незавершеного будівництва.           

Пунктом 69 Порядку зазначено, що якщо об’єкт незавершеного будівництва підлягає приватизації, то для державної реєстрації права власності подаються:           

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, за умови якщо в Державному реєстрі прав речові права на земельну ділянку ще не зареєстровані або коли за рішенням державного органу приватизації продаж об’єкта незавершеного будівництва здійснюється під розбирання без земельної ділянки;           

2) копія наказу Фонду державного майна про включення об’єкта незавершеного будівництва до переліку об’єктів державної власності, що підлягають приватизації;           

3) копія наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію такого об’єкта;           

4) технічний паспорт на зазначений об’єкт.           

Якщо право власності на об’єкт незавершеного будівництва набуто з прилюдних торгів чи на підставі договору, то для державної реєстрації таких прав подаються відповідний договір чи свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) (якщо торги не відбулися, подається відповідне свідоцтво).           

У тому разі, якщо об’єкт незавершеного будівництва підлягає знищенню, то для державної реєстрації припинення права власності на такий об’єкт подаються відповідні документи, які зазначені пунктом 70 Порядку.            

До них відносяться:

1) документ, відповідно до якого підтверджується факт такого знищення;          

2) документ, що посвідчує право власності на об’єкт незавершеного будівництва, за умови якщо в Державному реєстрі прав право власності на такий об’єкт ще не зареєстровано чи такі документи вже були знищені разом із знищенням даного об’єкта.

© 2008-2017 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.