Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Відомості про осіб, які вчинили корупційне правопорушення

Цілодобовий доступ до відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення (далі – Реєстр) здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України

Наказ Міністерства юстиції України від 11.01.2012 № 39/5 
«Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення»

Порядок видачі Інформаційної довідки з Реєстру.

Інформаційна довідка з Реєстру (далі – довідка) – це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

Довідка надається протягом п’яти робочих днів за зверненням фізичної особи (уповноваженою нею особою) на отримання відомостей про себе в якому мають бути обов’язково вказані наступні відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності останнього);

2) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

3) місце народження;

4) число, місяць, рік народження.

Довідка видається на бланку Головного територіального управління юстиції у Полтавській області за умови пред’явлення посвідчення особи або паспорта особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

Реєстратор не має право отримати відомості з Реєстру без згоди особи на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Порядок видачі витягу з Реєстру.

Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (додаток 3):

-   державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

-  правоохоронних органів - у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

-   прокурора - в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» спеціальна перевірка проводиться стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції (крім випадків, передбачених законодавством).

При проведенні спеціальної перевірки до запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення додаються також документи, передбачені Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171, а саме:

запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком; (додаток 2 до Порядку)

- копія письмової згоди на проведення спеціальної перевірки; (додаток 1 до Порядку)

- копія автобіографії;

- копія паспорта громадянина України.

Звертаємо вашу увагу, що Національним агентством з питань запобігання корупції здійснюються заходи щодо початку ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Наразі повноваження щодо надання відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, здійснюються Міністерством юстиції України (пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171).

Внесення інформації до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього про юридичну особу здійснюватиметься Національним агентством після початку ведення ним цього реєстру.

Телефон для довідок: 60-93-60

© 2008-2018 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.