Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Діяльність атестованих судових експертів

Нормативно- правові акти щодо контролю за діяльністю атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

1. Закон України «Про судову експертизу»;

2. Кримінальний процесуальний кодекс України;

3. Господарський процесуальний кодекс України;

4. Кодекс адміністративного судочинства України;

5. Цивільний процесуальний кодекс України;

6.«Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», затвердженний наказом МЮУ  від 29.03.2012 № 492/5 ;

7.Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів»

8. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 N 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах»;

9. Наказ Міністерства юстициції від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

Реєстр атестованих судових експертів. (http://rase.minjust.gov.ua)

Інформація щодо повноваження головних територіальних управлінь юстиції щодо контролю за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності:

Головне територіальне управління юстиції відповідно до пп. 4.49 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 N 1707/5, здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Головне територіальне управління юстиції згідно з п. 6 зазначеного Положення має право:

 - залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

 - вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

Здійснення контролю за дотриманням атестованими судовими експертами, що не працюють в державних спеціалізованих експертних установах, вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

Відділ  судової роботи та міжнародного співробітництва здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Зазначена  робота ведеться відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 N 1707/5 та Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5.

Перевірка діяльності судових експертів щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності здійснюється відповідно до затвердженого графіку проведення перевірок не частіше одного разу на три роки, як правило, за один рік до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

У 2016 році  здійснено 9 планових перевірок атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих установах та здійснюють  свою діяльність на території Полтавської області (7 - по м. Полтава, 2 - по м. Кременчук). Також, була проведена 1 позапланова перевірка  за скаргою на діяльність судового експерта Авдєєвої Н.М.

У 2017 році здійснено 2 планові перевірки  атестованих судових експертів, які здійснюють свою діяльність по м. Кременчук  - Шлапак С.Л. та Маківського М.В.

На 2017 рік  заплановано проведення 7 перевірок атестованих судових експертів (4 – по м. Полтава, 3 – по м.Кременчук).

Згідно з Інструкцією про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, під час проведення перевірки встановлюються: наявність матеріально-технічної бази (приміщення, сейфів, інструментального оснащення, спеціального обладнання, методичної літератури: довідників, посібників, типових нормативів тощо); відповідність терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації терміну здійснення судово-експертної діяльності; наявність Журналу; наявність других примірників висновків проведених судових експертиз та експертних досліджень у наглядових провадженнях і відповідність їх реєстрації у Журналі; відповідність видів експертиз, проведених судовими експертами, експертним спеціальностям, зазначеним у свідоцтві про присвоєння кваліфікації судового експерта; відповідність висновків вимогам нормативно-правових актів щодо їх складання і оформлення та правильність застосування методів дослідження.

Перевірка відповідності висновків вимогам нормативно-правових актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків фахівцями науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту.

Загалом стан нормативно-правового забезпечення діяльності судових експертів Полтавської області знаходиться на належному рівні. Усі судові експерти, діяльність яких перевірялась, мають вищу освіту з відповідної спеціалізації та свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане Міністерством юстиції України, термін дії якого відповідає терміну здійснення експертами судово-експертної діяльності; здійснювана судовими експертами діяльність по проведенню судових експертиз та експертних досліджень відповідає спеціалізації відповідно до свідоцтва. Усі судові експерти мають відповідні умови для зберігання доказів та проведення експертних досліджень: забезпечені приміщеннями, сейфами, необхідними меблями та оргтехнікою, мають інструментальне та спеціальне обладнання,  про що обов’язково зазначається у актах перевірок.

Що стосується проведених експертиз (досліджень) та відповідності змісту висновків вимогам нормативно-правових актів, а також правильності застосування методів досліджень, то загалом  у направлених на рецензування експертних висновках судових експертів суттєві недоліки та зауваження, як правило, відсутні. В деяких випадках зауваження стосуються оформлення дослідження і на висновок не впливають. Також надаються рекомендації судовим експертам чітко дотримуватися вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 ( з подальшими змінами).

Проте під час планової перевірки судового експерта Авдєєва А.К. рецензентом встановлено, що висновок судово-будівельної експертизи не відповідає вимогам нормативних документів у галузі будівництва, сучасним методикам проведення подібного виду експертиз, має значні недоліки, які вплинули на результати дослідження; на думку рецензента висновок є необґрунтованим та викликає сумнів. Листом ГТУЮ у Полтавській області відповідний акт з додатками надіслано до Мін’юсту.    

Також, під час планової перевірки судового експерта Мазура О.І. рецензентом висловлено зауваження відносно наданих 5 експертних висновків. Листом ГТУЮ у Полтавській області відповідний акт з додатками надіслано до Мін’юсту.    

Під час проведення перевірок перевіряється відповідність відібраних  висновків періоду проведення перевірки. Так, висновки відбираються за період з дати присвоєння (останнього підтвердження) кваліфікації судового експерта у кількості,  як правило,  5- 6 примірників

Після проведення перевірки, рецензування,   складення акту,  судовий експерт своєчасно  ознайомлюється   з актом та рецензіями. Один примірник акту разом з рецензіями надається експерту, діяльність якого перевірялась, другий знаходиться в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області, а третій направляється до Міністерства юстиції України для приєднання до матеріалів справи судового експерта.

© 2008-2018 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.