Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Діяльність атестованих судових експертів

Нормативно- правові акти щодо контролю за діяльністю атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

1. Закон України «Про судову експертизу»;

2. Кримінальний процесуальний кодекс України;

3. Господарський процесуальний кодекс України;

4. Кодекс адміністративного судочинства України;

5. Цивільний процесуальний кодекс України;

6.«Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», затвердженний наказом МЮУ  від 29.03.2012 № 492/5 ;

7.Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів»

8. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 N 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах»;

9. Наказ Міністерства юстициції від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

Реєстр атестованих судових експертів. (http://rase.minjust.gov.ua)

Інформація щодо повноваження головних територіальних управлінь юстиції щодо контролю за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності:

Головне територіальне управління юстиції відповідно до пп. 4.49 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 N 1707/5, здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Головне територіальне управління юстиції згідно з п. 6 зазначеного Положення має право:

 - залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

 - вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

Здійснення контролю за дотриманням атестованими судовими експертами, що не працюють в державних спеціалізованих експертних установах, вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності

Відділ  судової роботи та міжнародного співробітництва здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Зазначена  робота ведеться відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 N 1707/5 та Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5.

Перевірка діяльності судових експертів щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності здійснюється відповідно до затвердженого графіку проведення перевірок не частіше одного разу на три роки, як правило, за один рік до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

© 2008-2018 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.