Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Особливості проведення державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси

30 квітня 2016 року завершився визначений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі - Закон) перехідний період для децентралізації владних повноважень у сфері реєстрації та бізнесу та передачі їх на місця.

Відпoвіднo, з 1 травня 2016 рoку припинилося надання адміністративних пoслуг у сфері державної реєстрації бізнесу територіальними органами юстиції, повноваження яких не були достроково припинені на підставі розпоряджень Уряду.

Законом визначено новий перелік суб’єктів державної реєстрації,  а саме:

1. Міністерство юстиції України - у разі державної реєстрації політичних партій, всеукраїнських професійних спілок, їх об’єднань, всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців; відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій, постійно діючих третейських судів, засновниками яких є всеукраїнські громадські організації, всеукраїнських творчих спілок та їхньої символіки.

2. Територіальні органи Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі - у разі державної реєстрації обласних, регіональних і республіканських професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, обласних, республіканських Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських організацій роботодавців та їх об’єднань, постійно діючих третейських судів;

Крім того, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової допомоги» від 11.02.2016 № 99  на відповідні головні територіальні управління юстиції покладено виконання функцій з державної реєстрації громадських об’єднань, їх відокремлених підрозділів, громадських об’єднань, що не мають статусу юридичної особи, місцевих та первинних професійних спілок, їх організацій та об’єднань, структурних утворень політичних партій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, місцевих організацій роботодавців та їх об’єднань, з підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

3.Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти - у разі державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення) набувають повноважень з державної реєстрації інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у разі прийняття відповідною радою такого рішення.

Наказом  Міністерства юстиції України від 09 лютого  2016 року  № 359/5 затверджено Порядок державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі - Порядок),  розділом III якого врегульовано особливості проведення державної реєстрації громадських формувань через фронт-офіси.

Порядком передбачено, що державна реєстрація може проводитись за заявою заявника шляхом звернення до фронт-офісів, тобто до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», що забезпечують прийняття та видачу документів під час державної реєстрації.

Центри надання адміністративних послуг передають заяву та електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, відповідним виконавчим органам міських рад (міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), Київській, Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям, при яких вони утворені, а у разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, - Міністерству юстиції України або його територіальним органам за місцезнаходженням громадського формування.

Заява та оригінали документів для державної реєстрації, документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, а також інші додаткові документи, подані заявником, на час розгляду їх державним реєстратором зберігаються у фронт-офісі.

У разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, уповноважена особа відповідного центру надання адміністративних послуг протягом трьох робочих днів надсилає заяву та оригінали документів для державної реєстрації Міністерству юстиції України або його територіальному органу.

Державний реєстратор до моменту надходження таких документів для державної реєстрації у паперові формі використовує електронні копії оригіналів документів для державної реєстрації, виготовлені шляхом сканування, що долучені до відповідної заяви.

Документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) уповноваженою особою фронт-офісу, що забезпечувала прийняття, зберігання та видачу документів для державної реєстрації, заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру.

У разі, коли відповідно до Закону державна реєстрація проводиться Міністерством юстиції України та його територіальними органами, документи, що потребують усунення підстав для зупинення розгляду документів повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) уповноваженою особою суб’єкта державної реєстрації заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, але не раніше дня отримання таких документів у паперовій формі від фронт-офісу.

У разі подання документів для державної реєстрації фронт-офісу документи, необхідні для усунення підстав для зупинення розгляду документів, подаються до відповідного фронт-офісу у порядку, передбаченому для заяв про державну реєстрацію.

У випадку відмови в державній реєстрації уповноважена особа фронт-офісу, що забезпечувала прийняття та зберігання документів для державної реєстрації, повертає (видає, надсилає поштовим відправленням) документи, подані для державної реєстрації (крім документа про сплату адміністративного збору), заявнику відповідно до Порядку, крім випадків, коли такі документи надсилалися Міністерству юстиції України або його територіальному органу.

У разі, коли документи для державної реєстрації надсилалися Міністерству юстиції України або його територіальному органу, такі документи (крім документа про сплату адміністративного збору) повертає (видає, надсилає поштовим відправленням) Міністерство юстиції України чи його територіальний орган.

Таким чином, законодавством у сфері державної реєстрації врегульовано питання державної реєстрації громадських формувань за участю центрів надання адміністративних послуг.

Враховуючи викладене, для подання заяви щодо проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців слід  звертатись  до  фронт-офісів, тобто до центрів надання адміністративних послуг, утворених відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Надаємо контактну інформацію центрів надання адміністративних послуг Полтавської області.

Назва ЦНАП

Адреса ЦНАП

Телефон ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг  Великобагачанської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Велика Багачка, 

 вул. Шевченка, 73

(05345) 9-14-71

Центр надання адміністративних послуг  Гадяцької районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Гадяч, вул. Шевченка, 5

(05354) 2-27-40

Центр надання адміністративних послуг  Глобинської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Глобино,

вул. Центральна, 273

(05365) 24-1-49

Центр надання адміністративних послуг  Гребінківської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Гребінка,

пров. Димитрова,1

(05359) 9-13-56

Центр надання адміністративних послуг  Диканської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Диканька, 

вул. Гоголя, 1

(05351) 9-11-85

Центр надання адміністративних послуг  Зіньківської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Зіньків,

вул. Воздвиженська, 40

(05353) 3-14-65

Центр надання адміністративних послуг  Карлівської  районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Карлівка,

вул. Полтавський шлях,

42/2-Б

(05346) 2-20-38

Центр надання адміністративних послуг  Кобеляцької районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Кобеляки, 

вул. Шевченка 15/27

(05343) 3–39-05

Центр надання адміністративних послуг  Козельщинської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Козельщина,

вул. Монастирська, 5

(05342) 3-13-93

Центр надання адміністративних послуг  Котелевської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Котельва,

вул. Полтавський шлях, 221

(05350) 2-12-54

Центр надання адміністративних послуг  Кременчуцької районної державної адміністрації

Полтавська область,

м. Кременчук,

вул. Соборна, 14/23

(05366) 2 04 81

Центр надання адміністративних послуг  Лохвицької районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Лохвиця, 

вул. Перемоги, 1

(05356) 3-38-12

Центр надання адміністративних послуг  Лубенської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Лубни, пл. Академіка

О. Бекетова, 19

(05361) 7-19-00

Центр надання адміністративних послуг  Лубенської міської ради

Полтавська обл., м. Лубни, вул. Я. Мудрого, 33

(05361) 7-27-23

Центр надання адміністративних послуг  Машівської районної державної адміністрації

Полтавська обл., 

с-ще Машівка, 

вул. Незалежності, 111

(05364) 9-11-36

Центр надання адміністративних послуг  Миргородської міської ради

 Полтавська обл.,

м. Миргород, 

вул. Старосвітська, 22/5

(05355) 5-03-18

Центр надання адміністративних послуг  Миргородської районної державної адміністрації

  Полтавська обл.,

м. Миргород, 

вул. Гоголя, 120

(05355) 5-53-93

Центр надання адміністративних послуг  Новосанжарської  районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Нові Санжари,

вул. Центральна, 23

(05344) 3-18-57

Центр надання адміністративних послуг  Оржицької районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Оржиця,

вул. Центральна, 24

(05357) 91-1-34

Центр надання адміністративних послуг  Пирятинської  районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Пирятин,

вул. Соборна, 42

(05358) 2-07-87

Центр надання адміністративних послуг  Полтавської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

м. Полтава, вул. Шевченка, 5

 (05322) 2-14-07

Центр надання адміністративних послуг  Решетилівської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Решетилівка,

вул. Шевченка, 23

(05363) 2-16-86

Центр надання адміністративних послуг  Семенівської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Семенівка,

вул. Незалежності, 44

(05341) 91-0-54

Центр надання адміністративних послуг  Хорольської районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

 м. Хорол, вул. 1 Травня, 4

(05362) 33-2-64

Центр надання адміністративних послуг  Чорнухинської районної державної адміністрації

Полтавська обл., 

с-ще Чорнухи,

вул. Центральна, 30

(05340) 5-24-74

Центр надання адміністративних послуг Чутівської районної державної адміністрації

Полтавська обл.

с-ще  Чутове,

вул. Центральна, 8

(05347) 9-11-64

Центр надання адміністративних послуг  Шишацької районної державної адміністрації

Полтавська обл.,

с-ще Шишаки, 

вул. Партизанська, 2

(05352) 9-11-65,

9-24-83

Центр надання адміністративних послуг Полтавської міської ради

Полтавська обл.,

м. Полтава,

вул. Соборності, 36

(05322) 2-56-10,

2-05-65,60-63-70

Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці

Полтавська обл.,

м. Кременчук,

площа Перемоги, 2

(05366) 3-01-76,

3-00-83, 3-11-35

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Горішньоплавнівської (Комсомольської) міської ради

Полтавська обл.,

м. Горішні Плавні,

проспект Героїв Дніпра, 40

(05348) 6-13-44,

6-16-22

© 2008-2017 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.