Головне територіальне управління юстиції у Полтавській області Міністерства юстиції України

Герб Полтавщини
36014 м. Полтава, вул. Соборності, 45, (0532) 56-28-60, uprjustpoltava@just.gov.ua

Діяльність атестованих судових експертів

Нормативно- правові акти щодо контролю за діяльністю атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

1. Закон України «Про судову експертизу»;

2. Кримінальний процесуальний кодекс України;

3. Господарський процесуальний кодекс України;

4. Кодекс адміністративного судочинства України;

5. Цивільний процесуальний кодекс України;

6.«Порядок ведення державного Реєстру атестованих судових експертів», затвердженний наказом МЮУ  від 29.03.2012 № 492/5 ;

7.Наказ Міністерства юстиції «Про затвердження Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів»

8. Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 N 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах»;

9. Наказ Міністерства юстициції від 08.10.1998 № 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень».

Реєстр атестованих судових експертів. (http://rase.minjust.gov.ua)

Інформація щодо повноваження головних територіальних управлінь юстиції щодо контролю за дотриманням судовими експертами нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності:

Головне територіальне управління юстиції відповідно до пп. 4.49 Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 N 1707/5, здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Головне територіальне управління юстиції згідно з п. 6 зазначеного Положення має право:

 - залучати в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів науково-дослідних установ судових експертиз, підпорядкованих Мін'юсту;

 - вносити до Мін'юсту пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Мін'юсту та внесені до Державного реєстру атестованих судових експертів;

Стан здійснення контролю за дотриманням атестованими судовими експертами, що не працюють в державних спеціалізованих експертних установах, вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності у 2014 році

Протягом 2014 року відділом судової роботи, експертного забезпечення правосуддя та систематизації законодавства, відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 (далі - Інструкція), проводились перевірки діяльності судових експертів щодо дотримання ними вимог нормативно-правових актів з питань судово-експертної діяльності.

Відповідно до п. 4.3. Інструкції планова перевірка судових експертів здійснюється не частіше одного разу на три роки, як правило, за один рік до закінчення терміну дії свідоцтва про присвоєння кваліфікації судового експерта.

Всього за 2014 рік було проведено 8 планових перевірок атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих установах, з них: 5 - по м. Полтава, 3 - по м. Кременчук.

Перевірки здійснювались відповідно до графіку та плану проведення перевірок, затвердженого начальником Головного управління юстиції у Полтавській області та директором Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса.

За результатами перевірок складені акти у трьох примірниках. Один з примірників кожного акту наданий судовому експерту, діяльність якого перевірялась, другий знаходиться в Головному управлінні юстиції у Полтавській області, а третій направлений до Міністерства юстиції України для приєднання до матеріалів справи судового експерта.

Проаналізувавши результати проведених перевірок, слід зазначити, що загалом стан матеріально-технічного, методологічного та нормативно-правового забезпечення діяльності судових експертів Полтавської області знаходиться на належному рівні. Усі судові експерти, діяльність яких перевірялась, мають вищу освіту з відповідної спеціалізації та свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта, видане Міністерством юстиції України, термін дії якого відповідає терміну здійснення експертами судово-експертної діяльності.

Також, здійснювана судовими експертами діяльність по проведенню судових експертиз та експертних досліджень відповідає спеціалізації відповідно до свідоцтва. Усі судові експерти мають відповідні умови для зберігання доказів та проведення експертних досліджень: забезпечені приміщеннями, сейфами, необхідними меблями та оргтехнікою, мають інструментальне та спеціальне обладнання.

Фактичні адреси здійснення діяльності судових експертів відповідають адресам, що зазначені у Реєстрі атестованих судових експертів Міністерства юстиції України.

  Що стосується проведених експертиз (досліджень) та відповідності змісту висновків вимогам нормативно-правових актів, а також правильності застосування методів досліджень, то із 37 направлених експертних висновків до Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса та Полтавського відділення при науково-дослідному інституті судових експертиз імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса суттєві недоліки та зауваження відсутні, окрім експертного висновку судового експерта Маківського М.В., у якого зазначені рецензентом зауваження по дослідницькій частині ставлять під сумнів правильність висновку.

  За результатами проведених перевірок, Головним управлінням юстиції у Полтавській області не порушувалися питання перед ЦЕКК при Міністерстві юстиції України щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності судових експертів.

Рецензентами надаються рекомендації судовим експертам суворо дотримуватися вимог Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (з подальшими змінами).

© 2008-2017 Всі представлені на WEB-сайті Головного територіального управління юстиції у Полтавській області оперативні дані і документація носять інформаційний характер і не можуть використовуватись як офіційні документи. При повному або частковому використанні інформації, розміщеної на web-сайті, посилання на джерело інформації обов’язкове.